Korizmena pokornička hodočašća u Hrasno 2024

U prilogu raspored korizmenih nedjeljnih hodočašća u svetište Kraljice mira u Hrasnu u ovoj 2024. godini!

Go back