Kratka povijest župe

Kratka povijest župe Presvetoga Trojstva – Gabela Polje

 

Župa Gabela Polje pripada Mostarsko-duvanjskoj biskupiji, a nastala je odvajanjem od župe Gabela na blagdan Presvetog Trojstva 1977. godine. Za titulara župe odabran je isti blagdan (Presveto Trojstvo), a kao suzaštitnica župe slavi se blagdan Kraljice neba i zemlje, 22. kolovoza. Prvi župnik bio je don Damjan Raguž.

U počecima župe služba se održavala u kapelici groblja. Početkom 1980.-ih počinje izgradnja župnog stana i današnje vjeronaučne dvorane, koja je služila kao crkva do izgradnje današnje crkve Presvetog Trojstva. Gradnja crkve počinje sredinom 1980.-ih, i traje sve do 1990. kad je blagoslovom zvona završena izgradnja zvonika i sakristije. Na tri prozora crkve iznad oltara su vitraji, rad akademskog kipara, slikara i grafičara Ante Starčevića. Sredinom 1990.-ih stara kapelica u groblju je srušena, a na njenom mjestu je izgrađena nova kapelica sv. Josipa. Osim u župnoj crkvi, služba se održava i u filijalnoj crkvi sv. Ane u Crnićima.

Od 1991. godine, kao prvi samostan toga reda u BiH, u župi djeluju i časne sestre Karmelićanke Božanskog Srca Isusova koje otvaraju i dječji vrtić.

Popis župnika i godine župnikovanja:

don Damjan Raguž (1977. - 1993.)

don Srećko Majić (1993. - 2006.)

don Marko Kutleša (2006. - 2020.)

don Bernard Marijanović (2020. -)