Sv. Terezija Avilska - zaštitnica samostana sestara karmelićanki u Gabela Polju

Dana 15. listopada Crkva časti sv. Tereziju Avilsku, prvu ženu naučiteljicu, mističarku, reformatoricu karmelićanki, zaštitnicu bolesnika, izrađivača čipki, Španjolske, grada Požege…

Sveta Terezija je i zaštitnica našeg samostana sestara karmelićanki u Gabela Polju. Više o njoj u prilogu!

Go back